ScanHemp har blivit uppmanad av Läkemedelsverket att upphöra med försäljning av Hampa-Olja (CBD olja).

Detta kommer vi att göra och den sista dagen vi säljer hampa-oljan, även kallad CBD Olja, är den 30 november.

Detta på grund av att canabidiol har en klinisk relevant fysisk påverkan på kroppen.

Vi citerar det brev som vi fått från Läkemedelsverket. Här hänvisar man till WHO:s rapport:

”Världshälsoorganisationens expertkommitté för drogberoende har skrivit en rapport om cannabidiol (se bilaga 8). Läkemedelsverket vill påpeka följande från rapporten.
Det framgår av rapporten att cannabidiol ses som en möjlig läkemedelskandidat för behandling av Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, multipel skleros, Huntingtons sjukdom, skador uppkomna av hypoxi/ischemi, smärta, psykoser, ångest, depression, cancer, illamående, inflammatoriska sjukdomar, reumatoid artrit, infektioner, Crohns sjukdom, IBS, kardiovaskulär sjukdom samt komplikationer uppkomna av diabetes.  Bland dessa sjukdomar är forskningen om epilepsi den mest väldokumenterade. Cannabidiol har i åtskilliga kliniska prövningar visat sig vara en effektiv behandling för epilepsi. Det pågår för närvarande kliniska studier på stora patientgrupper med epileptiska sjukdomar (så kallade fas 3-prövningar) av läkemedlet Epidiolex. Cannabidiol är det enda aktiva ämnet i Epidiolex. Det finns även preliminär evidens för att cannabidiol kan vara en användbar behandling vid flera andra medicinska tillstånd än epilepsi. Det framgår också av rapporten att cannabidiol har visats påverka flera icke-cannabinoida signalsystem. Det framgår också av rapporten att det förekommer en osanktionerad medicinsk användning av cannabidiolbaserade produkter, som produceras från växter med högt innehåll av cannabidiol. Dessa produkter distribueras bl.a. som oljor och kapslar. De säljs över internet som icke godkända behandlingsmetoder mot epilepsi, cancer, AIDS, HIV, ångest, artros, smärta och posttraumatiskt stressyndrom. Det har inte påträffats någon statistik rörande icke-medicinsk användning av cannabidiol. Det framgår slutligen av rapporten att det inte finns något som tyder på att cannabidiol används som njutningsmedel.

Läkemedelsverket bedömer sammantaget att utifrån nuvarande kunskapsläge, baserat på vetenskaplig forskning, är det klart visat att cannabidiol har en kliniskt relevant fysiologisk påverkan på kroppen genom farmakologisk verkan, både i form av inhalation och genom peroralt intag.”

Passa på att beställa nu, efter den 30 november är det inte längre möjligt.

Jerker Swande
Utbildningsansvarig
Direct: 070-514 66 36