Per Bolund (MP) har hänvisat till Energimyndigheten i en motion till Regeringen som heter ”Åtgärder för ökad vindkraftsproduktion i Sverige” och i ett stycke i motionen skriver han:
Miljöpartiet de gröna vill se en kraftig ökning av produktionen av vindkraft i Sverige. Vindkraften är den mest miljövänliga källa för elenergi som finns tillgänglig idag. I Energimyndighetens rapport Energi som miljömål konstateras att ”vindkraft har lägst miljöpåverkan, följt av solceller och vattenkraft”. Energimyndigheten konstaterar också att ”bland de förnybara elproduktionsteknikerna bör framför allt vindkraft och solenergi ägnas ytterligare intresse”. Jämfört med Danmark, och framför allt Tyskland, är Sverige underutvecklat när det gäller vindkraft. I Tyskland finns idag 18 500 MW vindkraft installerad, vilket ska jämföras med Sveriges knappt 500 MW. Tysklands vindkraftsutveckling blir än mer imponerande av att Sverige och Tyskland har ungefär lika stor landyta, medan Sverige har betydligt längre kuststräcka och betydligt lägre befolkningstäthet. Trots att dessa förhållanden borde göra det enklare och mer förmånligt för Sverige att bygga ut vindkraften ligger vi alltså idag långt efter Tyskland i utveckling.

I sin motion utgår Per Bolund ifrån att:

1. Att vindkraften är miljövänlig
2. Att vindkraften har lägst miljöpåverkan enligt andra alternativ
3. Att han bör följa Energimyndighetens råd kring att vindkraft bör ägnas intresse
4. Att det är ett problem att Sverige har färre vindkraftverk och farmar i jämförelse med Danmark och tyskland
5. Att Tyskland är mer imponerande än Sverige pga vindkraftkapaciteten
6. Att det är förmånligt för Sverige att satsa mer på vindkraft pga lägre befolkningstäthet och längre kuststräcka.

Per Bolund (MP) tar ej någon hänsyn till de problem som Tyskland har haft med sitt energinät just pga den enorma utbyggnaden av vindkraftverk vars livsläng sällan överstiger 15 år, hur Sverige ej kommer kunna transportera energi till hela landet och är icke återvinningsbara utan grävs ner när det är uttjänta. Hur man överhuvudtaget kan kalla ett projekt för ”miljövänligt” där man skövlar enorma mängder skog och använder flera miljoner liter betong samt kabelledningar rätt in i stora vackra naturområden samt vet att dessa kommer ta livet av  flera miljoner djur per år (örnar, ugglor, fladdermöss och insekter) är ofattbart oansvarigt. Att vindkraftverk sätts upp i Sverige av Tyska företag och i sin tur kommer våldföra sig på vår fantastiska natur och förstöra miljön och naturlivet fullständigt anses alltså vara ”miljövänligt” enligt Per.

På er sida skriver ni:

Energimyndigheten är en av 26 myndigheter som enligt miljömålssystemet har ansvar för att Sverige ska nå miljömålen och myndighetens generaldirektör sitter med i miljömålsrådet. Energimyndighetens roll är att vara expert på energiområdet och att aktivt driva utvecklingen mot ett hållbart energisystem och därigenom bidra till att utveckla ett hållbart samhälle.

Jag undrar hur det kommer sig att ni stödjer denna form av miljöförstöring och utbyggnaden av miljöförstörande element med vindkraftfarmar. Är det pga att ni måste följa Parisavtalet och Agenda 2030?