Artikel

Artikel
Video

Globalism och standardisering av alla system.

”We have got to admit that if fascism is advancing, this is largely the fault of socialists themselves. Partly it is due to the mistaken communist tactic of sabotaging democracy, i.e. sawing off the branch you are sitting on; but still more to the fact that socialists have, so to speak, presented their case wrong […]

Read More
Artikel

Uppdrag Granskning: Tranståget

Vi har hamnat i en situation där det etablerade samhällsskiktet har lobbat för ett avskaffandet av betydelsen av könet samtidigt som det i själva verket har förstärkt betydelsen av dom stereotypiska attribut och beteenden som man kopplar ihop med historiskt manligt vs kvinnligt kön (sexuell orientering, mode och intressen och beteenden). Det biologiskt givna könet […]

Read More
Artikel

Normkritisk konsekvens

I sin avhandling Dimmer på upplysningen skriver Andreas Nobel: ”De akademiska institutioner som arbetar med textualiserad teoribildning har av gammal tradition tolkningsföreträde i utbildnings- och kunskapssammanhang. Denna situation har bidragit till ett dikotomiserande synsätt på kunskap vilket tenderar att värdera textteoretiska kunskapsformer högre än sådana kunskapsfält som i högre grad utvecklar sin kunskap praktiskt genom […]

Read More
Artikel

Från istid till klimathot.

Vi har gått ganska snabbt från 70-talets varningar om den ”kommande istiden” vidare till ”ozonlagerkrasch”, ”global uppvärmning” och just nu ”klimatförändringar” där hela helvetet bryter ut och planeten i stort sett kommer att explodera när som helst nu. Kanske redan imorgon? Borde man hoppas? Situationen ser alltså mindre bra ut. Vad kan vi göra? Det […]

Read More
Artikel

Humaniversity Sthlms AUM-meditation

Sedan jag var på OSHO Humaniversity Swedens “AUM meditation” i Stockholm år 2015 har jag velat beskriva upplevelsen som har utövats sedan 60-talet. Under meditationen projicerar man olika känslomässiga uttryck i tron om att dessa skall förlösas och hjälpa individer att bli av med blockeringar. Man uppmanar individer att ”emotionellt explodera”, inte bara i samma […]

Read More
Artikel

Konsten att influera- Edward Bernays

Den påverkbara människan. Vart man än befinner sig, hur man än lever och vad man än tycker, undkommer ingen reklamen. Det åsiktsbildande massmedium som sträcker sig från att marknadsföra allt från godis till anledningar till krig. Åsikter och budskap fortplantar sig snabbare än vi kan förstå och magnituden av de olika agendorna som dagligen når […]

Read More
Artikel

Problematiken med det som är betydelsefullt

Problematiken med det som är betydelsefullt/ ”Signifikantproblematiken”  Påståendet om att vi tillsammans har byggt och upprätthåller en tillvaro som lättare fokuserar på det vi inte vill ha snarare än på det som vi vill ha är högaktuellt.  Paranoida föreställningar, skräckdrabbade framtidsvisioner, sorg, besvikelse, misstro och framförallt rädsla upprätthåller sig utan vidare problem, globalt, i alla […]

Read More
Artikel

Människan- en känslomässig varelse

Vi förbereder oss inte bara inför den svenska vintern och avsaknaden av behagligt dagsljus, utan även för all framtida terror som långsamt sägs svepa över Europa. Klimatet har snabbt blivit nedstämt och atmosfären känns emellanåt enbart politisk, allvarlig och dyster. Det är lätt att hänga på det kollektiva intellektet/medvetandet (tankenätet) som går på högvarv genom […]

Read More