Förskräckt fann jag UMOs beskrivning om rasism för ungdomar och har valt att skriva in egna tolkningar på Umos citerade förklaringar.  UMO använder ett otroligt  förvirrat språk som inte innefattar något instruktionsvärde och antagligen enbart bidrar till ytterligare frågeställningar. Detta hjälper förhoppningsvis någon ungdom i sina analyser. ”UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer. Sveriges alla regioner är med och betalar för UMO.”

Rasism

Rasism är att behandla människor olika på grund av hur de ser ut eller varifrån de kommer.

Rasism är att medvetet missgynna någon pga. att man initialt har fientliga föreställningar kring dennes hudfärg eller ursprung.
Rasism är inte kopplat till att göra känslomässiga bedömningar kring personkemi eller olikheter.

Rasism kan vara både ett sätt att tänka och ett sätt att bete sig mot andra. Några personer beter sig rasistiskt för att de tycker att de har rätt att göra det. Många personer kan ha rasistiska tankar utan att de riktigt är medvetna om det.

Här säger UMO att vilka bedömningar som helst kan vara rasistiska. Tex om du känner, tycker eller tänker annorlunda och inte håller med någon annan, skriver UMO att det kan vara grundat i rasism trots att dessa bedömningar inte alls behöver vara kopplade till negativa föreställningar kring hudfärg, ursprung eller idéer om ras utan i själva verket kan handla om olikheter mellan personer.

Vad är rasism?

Rasism kan innebära många olika saker. Det kan vara att säga något taskigt, bara för att någon ser ut på ett visst sätt eller kommer från ett visst land.

Här skriver UMO att precis all form av mobbning är rasism.

Rasism kan vara om du inte fick ett jobb eller inte kom in på en restaurang, på grund av ditt utseende eller din bakgrund. Det är också rasism om du blir utsatt för hot eller våld för att du har en viss bakgrund.

Om du själv bidrar till en negativ handling eller aggressivt beteende som i sig bidrar till att någon annan måste sätta en gräns gentemot dig, beror det sällan på ditt ursprung utan på ditt beteende.

 

Ordet rasism kommer från ordet ras. Förr trodde många att människor tillhörde olika raser, som hade olika egenskaper och var olika mycket värda. Men det stämmer inte.

Att man registrerar att folk talar olika språk, har olika åsikter och ser olika ut betyder inte att man är rasist. Att man kan identifiera olikheter är positivt och möjliggör för att kunna analysera, göra bedömningar och förstå sig själv och andra människor bättre. Alla människor bedömer människor, beteenden och handlingar olika, alltså upplever vi att människor är olika mycket värda för oss och konsekvenserna blir emotionell särbehandling som tex ger sig i uttryck av nära relationer. I ett större själsligt sammanhang är det lättare att förstå att vi alla bär på ett och samma värde men vi delar nu en verklighet där döden existerar och handlingar får konsekvenser.

Det är fortfarande många människor som hävdar att människan är uppdelad i olika typer av raser

Nu för tiden innebär ordet rasism, att behandla människor olika på grund av olika saker. Exempel på sånt kan vara:

  • Att någon har en viss hudfärg.
  • Att någon kommer från en visst land.
  • Att någon tillhör en viss folkgrupp.

Människor kan se olika ut på utsidan. Men två personer som har olika hudfärg, kan vara mer lika varandra än två som har samma hudfärg. Och två personer från samma plats eller samma släkt, kan vara väldigt olika.

Människan är en känslomässig varelse som har god förmåga att utveckla sin intuition(magkänsla). Man kan även lära sig att förstå om ens negativa reaktioner uppkommit pga. rädsla, misstänksamhet, irritation, försvar eller gränssättande. Att systematiskt strunta i vad ens magkänsla berättar för en pga. att man är rädd för att bli kallad rasist är att inte lyssna till sina egna gränser. Tex skulle man kunna hävda att det mänskliga parasympatiska systemet är i sig rasistiskt då det bidrar till försiktighet innan situationer visat sig vara tillförlitliga och trygga. ”När hjärnan tolkar en situation som hotfull larmas det sympatiska nervsystemet blixtsnabbt. Det sympatiska nervsystemet är en del av det autonoma nervsystemet som styr andningen, blodtryck och puls, sådant som vi inte kan påverka med vår vilja. Olika stresshormoner som kortisol, noradrenalin och adrenalin utsöndras från binjuren och skickas ut i blodet. De har till uppgift att se till att puls och blodtryck höjs och att det finns tillräckligt med socker och energi till musklerna och hjärnan för kamp-flyktreaktionen. Amygdala styr hur vi reagerar på förändringar i omvärlden. Vid stressfyllda situationer är det amygdala som aktiverar kroppens sympatiska nervsystem och gör oss redo för kamp eller flykt.” https://www.hjarnfonden.se/2017/12/vad-ar-stress-och-vad-hander-i-kroppen-nar-vi-stressar/

 Vad leder rasism till?

Rasism leder till orättvisor och diskriminering. Till exempel att vissa får det bättre, bara för att de ser ut på ett visst sätt. Några har kanske lättare att få en bostad på grund av vad de heter eller var de kommer ifrån. Och någon annan har svårare att få bostad, på grund av sitt namn eller sin bakgrund.

Ibland kan rasism leda till att allvarliga konflikter uppstår. Rasistiska idéer har ibland lett till strider mellan grupper, som tidigare har levt bra tillsammans.

Rasism och diskriminering kan bero på fördomar och för lite kunskap. En fördom är när du tror att någon är på ett visst sätt innan du vet. Till exempel om en arbetsgivare ska anställa en ny person, och tänker att den som har ett svenskt namn nog är bäst på ett visst jobb.


Alla människor utsätts för olika typer av bedömningar och dessa ser olika ut beroende på vilken del av världen man befinner sig i. Generellt trivs människor bäst med likasinnade som dom kan förstå känslomässigt och kommunicera med. Att ha ett gemensamt språk och gemensamma värderingar (liknande känslor kring moral, frihet och hur man bör bete sig gentemot varandra) stärker känslan av samhörighet. Globalt sätt orsakar maktmissbruk, ekonomiska intressen, religiösa föreställningar och extrema olikheter kring värderingar (värdegrunder) problem. Frihet betyder olika saker för människor runt om på planeten. I Sverige är staten inte lika sammankopplad med religion som i många andra delar av världen och homosexualitet är accepterat här medan det inte ser ut så i många andra länder. I Sverige är män och kvinnor fria och kvinnor ägs inte, gifts ej bort, hon könsstympas ej, behöver inte skyla sin kropp och hennes kyskhet är inte kopplad till familjens anseende. Våra värderingar och ideér om frihet är värda att stå upp för. Idag är även kristna den mest förföljda religiösa gruppen. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kristna-mest-forfoljda

Att bortse från någon som är mer kompetent till förmån för någon annans ursprung, kön eller utseende kallas positiv särbehandling och är också en form av diskriminering. En fördom kan vara positiv eller negativ och kan snabbt bilda en bedömning. Ett dömande i sig betyder att man har gjort ett avvägande i en viss situation och behöver ej vara förknippat med negativitet eller rasism.

Det är viktigt att förstå vad frihet innebär, hur den upprätthålls och hur tolerant man bör vara mot det som är intolerant.

 

Tack.

 

Länk till UMO:s artikel: https://www.umo.se/vald-och-krankningar/diskriminering/rasism/