”Agenda 2030 is dependent on the Hegelian dialect that says that a crisis is posed and a solution is offered. The balance between these becomes the new normal. The new normal might be something you may never agreed to if it where not for the “crisis”. The new normal is pressured, the acceptance of it is pressured, because you have the crisis. Within the Agenda 21(2030) we have two major crises that enables it full implementation: GLOBAL WARMING/CLIMATE CHANGE(our selfish greedy ways are destroying the planet) and TERRORISM. Look at who you are volunteering for, are they supporting “Sustainable development”? If they are, withdraw you support. Do NOT make contributions, do NOT give your time to any group that is pushing “Sustainable development”  and “high density development” in your city centers. DO NOT SUPPORT!! You want to kick ICLEI out and EXPOSE the collaborators. Link IBM, SIEMENS, BOIMETRICS, DOMESTIC SURVEILLANCE, SMART GROWTH, they are all AGENDA 21(2030)” – Rosa Koire, Open Mind Conference 2013

Vi har gått ganska snabbt från 70-talets varningar om den ”kommande istiden” vidare till ”ozonlagerkrasch”, ”global uppvärmning” och just nu ”klimatförändringar” där hela helvetet bryter ut och planeten i stort sett kommer att explodera när som helst nu. Kanske redan imorgon? Borde man hoppas? Situationen ser alltså mindre bra ut. Vad kan vi göra? Det absolut bästa vore, i ett sådant här läge, att framkalla fullständig panik, att verkligen skrämma jordinvånarnas nya generationer till den grad att framtidshoppet går totalt förlorat och människor söker tröst i anarkins och hopplöshetens underkastelse. Omgivningen översvämmas av indoktrinerade ungdomar och barn som har gjort en känslomässig analys av det planetariska läget och ropar på hjälp. Hur långt bort är ett avkall på demokratin för klimatets skull? Att Greta Thunberg har blivit världskändis på 2 månader förvånar mig främst med tanke på att hon faktiskt inte säger någonting av instruktionsvärde. Pratar hon om miljön eller klimatet? Nämner hon solen, molnen, cykler genom tiden? Lilla istiden slut? Nej. Det finns inga uppmaningar, inga tips, ingen specifik fakta och definitivt ingenting ont om något företag eller industrier. Absolut ingenting utmanas. Det enda som skapas är en emotionell atmosfär fyllt av panik, som ju är hela poängen med spektaklet.

Tidningsframsidor som vittnar om hur vi gått från istid till total explosionskollaps:

Här illustreras känslorna för framtiden av en ung tjej under en fredagsdemonstration i Sthlm. Varför borde hon överhuvudtaget lära sig någonting om ingen framtid finns? Det är en bra fråga. Hursomhelst kommer hon inte vara överdrivet beläst inom en snar framtid med den här inställningen. Hoppet är det sista som går förlorat brukar man säga men här sker kanske utvecklingen något bakvänt?

Greta Thunberg är inte heller den första ungdomen som tillåtits adressera stora viktiga planetfrågor för makthavare som man hoppas kunna bära ansvaret och påkalla planetarisk förändring. Här nedan finns videos på tidigare kandidater att föra fram en global panik:

Severn Cullis-Suzuki 1992: ”

”Agreed to by 127 nations in 1992 at the Earth Summit, Rio De Janeiro, Brazil, To adopt the Agenda 21 global plan. The goal was to implement the “Sustainable development” in all public and in all private policies and activities in the entire world. This plan has a beautiful framework for totalitarian control.”

Brittany Trilford 2012:

Timoci Naulusala 2017:

Greta Thunberg 2018:

Mycket tyder tyvärr på att dessa känslouttryck används för att pådrivna godtycklighet kring högre skattetryck, globalism, diktaturliknande åtgärder och en centraliserad maktelit som styr kapital, olja, teknik, vetenskap och matproduktionen. Allt i klimatets och miljöns namn.

Kopplingarna bakom Gretas korståg presenteras på klimatupplysningen.se: /https://www.klimatupplysningen.se/2019/09/23/lilla-gretas-korstag-mot/

”Idag inleds den globala klimatstrejken – Global Climate Strike. Den sammanfaller med FN:s Climate Action Summit och Climate Week New York (arrangerad av Rockefellerinitierade Climate Group) och samlar hundratals organisationer över hela världen. Idén till den globala klimatstrejk där Greta Thunberg har blivit det stora affischnamnet kläcktes i maj 2015 under Global Youth Summit  vid den evangeliska akademin i Tutzing, Tyskland. Arrangör var den tyska stiftelsen Plant for Planet Foundation tillsammans med FN:s miljöprogram (UNEP) och deras barn- och ungdomsprogram TUNZA.

Ungdomskonferensen samlade en rad tunga namn för att utarbeta strategier om hur barn och ungdomar bäst kunde sprida medvetenhet om ”klimatkrisen”. Detta sågs som essentiellt inför Parismötet om klimatet (COP 21) samma år.

Syftet med mötet var att: ”utarbeta ett förslag till lösningar för att säkerställa vår överlevnad och skicka ett meddelande till världens ledare” som några dagar senare skulle mötas vid G7-toppmötet i Schloss Elmau, Bayern och Bilderberg-mötet i Telfs-Buchen, Österrike (cirka 40 mil från ungdomstoppmötet).

Det var dock länge sedan talarna på konferensen kunde ses som ungdomar.

Först ut var Bill McKibben (1960-) från Rockefellerinitierade organisationen 350.org. En proffsaktivist med dåligt minne om vilka som stöder hans organisation finansiellt.

Dagarna efter instruerade Professor Ottmar Edenhofer (1961-) från Potsdaminstitutet om vilka ekonomiska verktyg som kunde användas för att hamra ned utsläppskurvan medan chefen för FN:s klimatkonvention (UNFCCC) Christiana Figueres (1956-) gav handfasta direktiv om hur planeten måste styras för att undvika domedagen.

Genom assistans från Romklubbens Franz-Josef Radermacher (1950-), som var tonåring under Beatleseran, utarbetades därefter ”The Manifest of Youth”.

I detta manifest bad ”ungdomarna” sina ledare om att:

  • Bygga ett omfattande klimatavtal i Paris för att undvika en 2 graders temperaturökning. Detta innefattar en global klimatregim där det ska bli omöjligt att vara en ”friåkare”, ett kraftfullt beräknings- och märkningssystem samt 100 miljoner dollar årligen till den gröna klimatfonden.
  • Etablera ett hållbart energisystem där all användning av fossil energi ska fasas ut.
  • Förbättra miljöutbildning och samarbete för att öka alla människors medvenhet om den globala uppvärmningen och behovet av ett hållbart jordbruk.
  • Stärka den globala styrningen för att åstadkomma ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Integrera WTO, finansmarknaderna och Förenta Nationerna i ett enda system med en beskattning av ”Global Commons”, som atmosfären och Arktis, under FN:s kontroll.

Manifestet skickades till Förbundskansler Angela Merkel, ordförande under G7-mötet, där det fastslogs att: “vi, världens tre miljarder barn och ungdomar, är livrädda för vår framtid och ber dig, kansler Merkel, om vårt stöd”. Hon var inte direkt nödbedd.

Brevet, som var undertecknat av Plant for the Planets styrelse, visade på ett högmod och en arrogans utan motstycke. Styrelsen som bestod av sex personer gav sig mandat att stå för tre miljarder barn- och ungdomars ståndpunkter om klimatfrågan. Det är dock tveksamt om styrelsen själva gjorde några större insatser i författandet än att ge sitt godkännande. Gissningsvis var det snarare Plant for the Planets vetenskapliga rådgivare, den då 65-årige Radermacher, som stod för lejonparten av arbetet.

Plant for the Planet grundades 2007 av den då nioårige Felix Finkbeiner (1997-) för att ”bekämpa klimatkrisen genom att plantera träd”. Som son till viceordföranden i Romklubbens tyska avdelning, Frithjof Finkbeiner, fick han snabbt uppmärksamhet och mäktiga uppbackare. Prins Albert av Monaco och Klaus Töpfer från UNEP blev beskyddare medan Harrison Ford och den tyska miljardären Michael Otto prisade initiativet (läs mer om Otto och hans viktiga roll i det internationella klimatarbetet i mitt inlägg om Foundations 20).

2008 blev Felix medlem av UNEP:s ungdomsorganisation och fick tala i Europaparlamentet under den av Romklubben, Potsdaminstitutet, Tällberg Foundation, Eco Social Forum och Global Marshall Plan anordnade konferensen A Global Contract Based on Climate Justice – The Need for a New Approach Concerning International Relations. Medverkade gjorde bland annat Hans Joachim Schellnhuber, Anders Wijkman, Johan Rockström samt de tidigare nämnda Ottmar Edenhofer och Radermacher. Dessa herrars uppfattning och filosofier om hur världen bäst styrs och mänskligheten kontrolleras kan sägas styra såväl Plant for the Planet som ungdomskonferensens manifest. Såväl formuleringar som innehåll har påfallande likheter med dessa organisationers och personers målsättningar. Detta gäller inte minst Global Marshall Plan där Radermacher var en av initiativtagarna och vars stiftelse, Global Marshall Plan Foundation, Frithjof Finkbeiner är medgrundare till.

För att nå ut i världen och göra klimatet till den stora frågan för världens barn och ungdomar behövdes dock något mer. Under frågeställningen: ”How to ensure our survival? Activites and campaigns” diskuterades vägar framåt. Detta ledde fram till idén om klimatstrejkande skolungdomar och förverkligades några månader senare. När Parismötet inleddes den 30 november 2015 arrangerades den första klimatstrejken med en uppmaning till skolungdomar att uppmärksamma klimatkrisen och skapa ”The Future We Want”. För detta ändamål skapades organisationen Climatestrike med finansiellt stöd från Bill MacKibbens 350.org och Global Greengrants Fund (medlem av Rockefellers Environmental Grantmakers Association). Även under 2016 och 2017 uppmanade Climatestrike till klimatstrejker.

Det fattades bara någon som kunde axla rollen och ge rörelsen ett ansikte utåt. När Greta Thunberg (2003-) började strejka utanför Riksdagshuset tre år senare fick så klimatkampen sin stora oskuldsfulla ungdomsstjärna. Det dröjde inte länge innan hon bjöds till World Economic Forum i Davos och fick pryda framsidan på prestigefyllda Time Magazine.

När Greta fick träffa Figueres i Davos i januari i år sa hon: ”I think it’s amazing that it has spread so far in such a short time. That proves that if we really want to do something – we can do it.” Christiana replikerade senare i samtalet: ”What about those people that could actually make decisions and influence those changes, have you ran in to any of those? Did you have any conversations with those?” Förmodligen var Greta helt omedveten om Christianas roll i FN:s ungdomskonferens två och ett halvt år tidigare och att Christiana mer eller mindre kan ha sägas ha anspelat på sina egna insatser (Christiana hade innan sitt ordförandeskap för UNFCCC varit styrelsemedlem för Rockefellerorganisationen Winrock International och är medlem av Rockefeller Foundation Economic Council on Planetary Health).

Inget sker av en slump. Om du har rätt uppbackning kan du göras till stjärna på en mycket kort tid. Understödjare och rådgivare till Greta har nära band till Romklubben, 350.org med närliggande organisationer (speciellt tankesmedjan Global Utmaning med dess ordförande Ingmar Rentzhog samt 350.org-underställda Fossil Free Sveriges ordförande Bo Thorén). Läs mer om detta i Rebecca Weidmo Uvells inlägg.

Den internationella kampanjen där Greta ingår kom från 2019 att drivas genom det nystartade nätverket Fridays for Future tillsammans med en uppsjö av nya militanta ”gräsrotsorganisationer” som engelska Extinction Rebellion. I bakgrunden finns återigen Plant for the Planet. Med tanke på beskyddet från Prins Albert av Monaco är det ingen större överraskning att Greta gjorde sin uppmärksammade seglats över Atlanten med stöd från det Monegaskiska furstehuset och med Alberts systerson Pierre Casiraghi vid rodret. Det är bygget av deras sköna nya värld som klimatstrejkerna gör allt för att skynda på. UNITE BEHIND THE SCIENCE som det stod på båtens segel ska snarare utläsas UNITE BEHIND THE SCIENTIFIC DICTATORSHIP.

Den globala eliten har haft sin plan klar och på ett cyniskt sätt använt sig av ungdomen för att nå sina mål. Med finansiell styrka når man långt. Som Rockefeller Brothers Fund skrev 2010:

Youth is a growing constituency with mobilize-able members around the country. Because they will inherit the planet, their voice brings a moral element to the debate. In recent years, this constituency also has become more organized politically. Grantees: Energy Action Coalition, Focus the Nation, 350.org. (RBF, “Building Constituency Support for Policy Action,” Sustainable Development Program Review 2005–2010)”

VIDEO: The ’Climate Change’ Exploitation of Children:

Paul Kingsnorth skriver i sin essä ”Dark Ecology”:

If the green movement was born in the early 1970s, then the 1980s, when there were whales to be saved and rainforests to be campaigned for, were its adolescence. Its coming-of-age party was in 1992, in the Brazilian city of Rio de Janeiro. The 1992 Earth Summit was a jamboree of promises and commitments: to tackle climate change, to protect forests, to protect biodiversity, and to promote something called “sustainable development,” a new concept that would become, over the next two decades, the most fashionable in global politics and business. The future looked bright for the greens back then. It often does when you’re twenty.

Two decades on, things look rather different. In 2012, the bureaucrats, the activists, and the ministers gathered again in Rio for a stock-taking exercise called Rio+20. It was accompanied by the usual shrill demands for optimism and hope, but there was no disguising the hollowness of the exercise. Every environmental problem identified at the original Earth Summit has gotten worse in the intervening twenty years, often very much worse, and there is no sign of this changing.

Han fortsätter:

Each improvement in our knowledge or in our technology will create new problems, which require new improvements. Each of these improvements tends to make society bigger, more complex, less human-scale, more destructive of nonhuman life, and more likely to collapse under its own weight.