”Nu har man som sagt var växlat över till el. Det görs stora satsningar uppe i norra Sverige, Norrland, Lappland, Sameland; i dom sista orörda mark och naturområdena, vildmarksområdena; de sista europeiska vildmarksområdena. Där byggs nu i rasande takt, vindkraftparker med hundratals vindkraftverk. En enda sån park kräver enorma ingrepp i naturen, 15 mil väg och 30 mil elkablar som man gräver ner i marken. Detta får förödande effekter för landskapsbilden, för rennäringen, för natur och friluftslivsintressen, turism med mera. Hur kommer det sig att man gör sådana investeringar däruppe? Inte minst av utländska intressen. Är det någon som tror att dom gör det av omtanke av oss här i Sverige? Dom gör det för att det är i stort sett gratis att exploatera  våra vildmarker. Sedan är idén att köra ner elen till Tyskland och kontinenten som också vill ”befria” sig från fossilsamhället, och tjäna pengar på det därnere. Intressant är ju att vi svenska konsumenter är med och finansierar, inte bara svenska utan även utländska investeringar med miljardbelopp varje år via s.k. ”gröna elcertifikat”. Dvs där vi som köper el och konsumerar här i Sverige får avsätta en viss del av priset till ”gröna elcertifikat” som vindkraftinvesterarna  tillgodogör sig. Utan det skulle nog inte intresset vara så stort. Så nu är det utländska bolag som går in i allt större utsträckning. Staden München tex är en av de stora investerarna. Franska E-Nordic skall investera 30 miljarder i vindkraft i Norden. Vi exploateras framöver av vindkraften på samma sätt som Europas kolonialmakt för ett hundra tals år sedan exploaterade Afrika på sina naturtillgångar.

I Sverige är det mer eller mindre fritt fram just för att exploatera andra naturtillgångar som mineraler, gruvdrift. Det är i praktiken gratis att leta efter mineraler, malmer, järn, jordartsmetaller som behövs för batterier.. Det kostar nästan ingenting. Och hittar de utländska intressena(som dominerar sökandet efter mineraler i Sverige) fyndigheter som är värda att bryta, så kan man muta in dom och exploatera markerna utan att betala i stort sett ett öre till markägarna, och inte mycket heller till staten. Det här är en sorglig utveckling men såhär går det till i ”vårt” land.

En stor anledning till att vi har det på det här viset är ju att vi är med i EU, i en avreglerad värld, i ett avreglerat Europa, där vi själva inte råder över vårt land längre. Ska vi uppnå fossilfrihet i Europa, så måste varje land utgå från sina förutsättningar. Viktigt är att om man vill uppnå hållbara samhällen, litar på vad man kan producera inom sitt lands gränser utan att vara beroende av omvärlden. Idag bygger vi istället upp ett samhälle som inte är det minsta hållbart. Fossila drivmedel importerar vi till 100% från omvärlden, biodrivmedel importerar vi till 85%, vårt elnät är uppkopplat mot Norden och Europa. Vi är helt beroende av vår omgivning. Det är hög tid att vi får en långsiktig energipolitik som sätter Sveriges intressen först och möjligheterna för oss utifrån våra naturtillgångar och resurser producera vad vi behöver, och i andra hand eventuellt exportera någonting, men det skall inte ske utifrån rovdrift på naturen.”

LÄNK: https://www.youtube.com/watch?v=MyzDKaK29Nc