Välkommen till Vaken och fri. Här postar jag artiklar på både engelska och svenska som berör processen mot individuell och världsomspännande frigörelse. Ämnen som diskuteras är främst förståelsen för emotioner, spiritualitet, intellektuell krigföring mot egot och känslomässig affekt samt stark skepsis kring uppbyggnaden av matrisen vi upplever som verkligheten. V& F vill närma sig ämnen med ett observerande och lärorikt synsätt.

V&F känner inga begränsningar för vad som kan diskuteras.

Mail: info@vakenochfri.se