Artikel
Video

Globalism och standardisering av alla system.

”We have got to admit that if fascism is advancing, this is largely the fault of socialists themselves. Partly it is due to the mistaken communist tactic of sabotaging democracy, i.e. sawing off the branch you are sitting on; but still more to the fact that socialists have, so to speak, presented their case wrong […]

Read More
Artikel

Uppdrag Granskning: Tranståget

Vi har hamnat i en situation där det etablerade samhällsskiktet har lobbat för ett avskaffandet av betydelsen av könet samtidigt som det i själva verket har förstärkt betydelsen av dom stereotypiska attribut och beteenden som man kopplar ihop med historiskt manligt vs kvinnligt kön (sexuell orientering, mode och intressen och beteenden). Det biologiskt givna könet […]

Read More
English article
Guest writer

Working with wind Power by Richard Brown

I had spent a decade working away in the heavy industry sector. Far from home, on ships, floating process platforms, shore based plants and isolated construction sites. Industrial edifices. Monuments to man’s greed placed upon earth’s oceans and on her most remote headlands and promontories.  As a Mechanical Tradesperson, I would commission and maintain huge […]

Read More
Artikel

Normkritisk konsekvens

I sin avhandling Dimmer på upplysningen skriver Andreas Nobel: ”De akademiska institutioner som arbetar med textualiserad teoribildning har av gammal tradition tolkningsföreträde i utbildnings- och kunskapssammanhang. Denna situation har bidragit till ett dikotomiserande synsätt på kunskap vilket tenderar att värdera textteoretiska kunskapsformer högre än sådana kunskapsfält som i högre grad utvecklar sin kunskap praktiskt genom […]

Read More
Artikel

Från istid till klimathot.

Vi har gått ganska snabbt från 70-talets varningar om den ”kommande istiden” vidare till ”ozonlagerkrasch”, ”global uppvärmning” och just nu ”klimatförändringar” där hela helvetet bryter ut och planeten i stort sett kommer att explodera när som helst nu. Kanske redan imorgon? Borde man hoppas? Situationen ser alltså mindre bra ut. Vad kan vi göra? Det […]

Read More
Artikel

Humaniversity Sthlms AUM-meditation

Sedan jag var på OSHO Humaniversity Swedens “AUM meditation” i Stockholm år 2015 har jag velat beskriva upplevelsen som har utövats sedan 60-talet. Under meditationen projicerar man olika känslomässiga uttryck i tron om att dessa skall förlösas och hjälpa individer att bli av med blockeringar. Man uppmanar individer att ”emotionellt explodera”, inte bara i samma […]

Read More
Artikel

Konsten att influera- Edward Bernays

Den påverkbara människan. Vart man än befinner sig, hur man än lever och vad man än tycker, undkommer ingen reklamen. Det åsiktsbildande massmedium som sträcker sig från att marknadsföra allt från godis till anledningar till krig. Åsikter och budskap fortplantar sig snabbare än vi kan förstå och magnituden av de olika agendorna som dagligen når […]

Read More
English article

The manipulated feminist

I want to highlight how we in the western world fights the intellectual fight for “women’s right to their bodies”(meaning: the right not to be sexualized or objectified) has been exploded to a interesting yet negative sexualized competition within the minds of young women. In a sense, the female has once again been showed that […]

Read More
English article

Tantra, blood & vasectomy?

Tantra, blood & vasectomy? More and more men are exercising the art of not masturbating; a movement called ”Nofap” and it is filled with positive effects. The successful practice of nofap proves that they are in control of their bodies and they slowly understand that they really not are enslaved by their own sexuality, victims […]

Read More
English article
Video

Yuri Bezmenov: Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society.

From the video ”Psychological Warfare Subversion & Control of Western Society”, filmed in 1983, former KGB agent Yuri Bezmenov (Tomas Schuman) explaines what will take place in a nation that has joined the subversion party and you will probably notice a lot of familiarities if you live in Sweden right now. How to force a […]

Read More